Slash Bar Hard Core Family

S.B.H.C


SLASH BAR - 25 years old brother of us

Psal se rok 1993, kdy se Pavel Pavlů (El Prezidente), rozhodl otevřít menší bar. Využil skladový prostor melého obchodu s potravinami ve čtvrti Bohatice v Karlových Varech. Oficiální otvíračka byla stanovena na 1.9.1993. Jak je ale obvyklé u party kolem Pavla, neoficiální otvíračka na sebe nenechala dlouho čekat a mejdánek ve Slashi se rozjel už o 10 dní dříve.
V roce 1996 se dostál Slash velkých změn a bar svou energií vytlačil potraviny z prostoru úplně. V tomto roce se bar dočkal své první přestavby a rozrostl se o kulečníky a prostor dnešního podia.

Po počátečních personálních výměnách se sestava teamu barmanů ustálila a je postavena na dvou pilířích, které již přes 20 let neodmyslitelně patří do Slash baru. Jedním pilířem se stal Renda Svoboda, který je pověstný svým přehledem v hudbě (také se mu přezdívá Hudební wikipedie). Druhým pilířem se stal vzteklý pes Marek "Mrzák" Pospíšil, který Vás odzbrojí svým krutopřísným humorem už u vstupu do baru. Oba barmany doplňují mladé barmanky. Pozor na ně - žádný mejdan nekončí, dokud ony nechtějí!

Zlomový datum je květen 2006, kdy dochází k zásadní přestavbě. Celý interiér podle svých plánů a projektů vypracoval Tomáš Dolejš. Do Slashe připravil i typického indiána, který dohlíží jako starý šaman na všechny rozjeté party, aby vše jelo na plné kule.

První koncert se odehrál náhodou, kapela NARVAN přišla o plánovaný koncert a chtěla si zahrát třeba zadarmo, jen za pití. No a pak se to rozjelo. Ze začátku jen na podlaze, od 2010 již na pódiu. Poslední 5-7 roky se klub zaměřil nejvíce na západní hardcore/metal/punk scénu, podařilo se domluvit i taková jména, která v tomto regionu ještě nehrála.

Období 2016 - 2019 se ve Slashe odehrálo několik desítek kapel. Z těch největších k nám přijeli Paura, Billy The Kid, Don Gatto, Propain, Worst, Lord Bishop Rocks, Risk It, Insanity, Chelsea Smile, Nasty a další skvělé kapely..

Slash bar se stal jedním z nejnavštěvovanějších klubů v České republice, kam se rádi vrací, nebo nově navštěvují, zahraniční kapely.
Slash bar se stal pojmem, postojem, či určitým centrem generací i subkultur, kde u jednoho stolu u sklenky dobrého drinku spolu v poklidu sedí taková paleta lidí, že si uvědomíte, že ve Slashi se lidé chtějí jen příjemně bavit.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
_______________________________________________________________________________________________

It was 1993, when Pavel Pavlů (The President) decided to open a small bar. He used a small storage area grocery store in the Bohatice area of ​​Karlovy Vary. Official open party was established on 01.09.1993. But, as usual with party around Paul, unofficial open party was not long to wait and party in Slash had started 10 days earlier. Over time, there has been a big change and energy pushed his bar food from the area alltogether. This year, the bar finally received his first conversion, and expanded the pool tables and the space of today's stage, in year 1996. After initial personnel exchanges with the assembly team of barmans has stabilized and is built on two pillars, which for over 20 years contributes to the Slash Bar. One pillar became Renda Svoboda, who is known for his overview of the music (also nicknamed the "musical wikipedia"). The second pillar became rabid Marek "Mrzak" Pospíšil, who will disarm his hell humor already at the entrance to the bar. Both bartenders complement the young barmaid. Watch out for them - no party is over until they want! The turning date is May 2006, when there is a major conversion. The entire interior according to their plans and projects developed by Thomas Dolejš. Slash and to prepare a typical Indian, who oversees an old shaman to run over any party that everything was going at full credential. The first concert took place by chance, the band came packed with a planned concert and wanted to play needs to be free, just for a drink. And then it started. Initially only on the floor of the stage in 2010 already. The last 5-7 years the club has focused mainly on the western hardcore / metal / punk scene, managed to arrange such names, which in this region have played. 
Between 2016 - 2019 visited Slash bar Big name of band like Paura, Billy The Kid, Don Gatto, Propain, Worst, Lord Bishop Rocks, Risk It, Insanity, Chelsea Smile, Nasty and many others..

 Slash bar has become one of the most popular clubs in the Czech Republic where they want to return, or newly attend foreign bands. Slash Bar became a concept, attitude, or some center generations and subcultures, where at one table with a good drink together peacefully sitting in such a variety of people that you realize that in Slash people only want to talk comfortably.
 We look forward to your visit!!!